• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
วิสัยทัศน์

Follow us on social media

วิสัยทัศน์

CarlIAQship-crop

 

GermXit®  นำการแก้ปัญหาอากาศที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพมาสู่ผู้คนที่อยู่ภายในอาคาร

เรามุ่งมั่นผลักดันการดำรงชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในที่ทำงาน สถานพักผ่อน และอยู่อาศัย ภายในอาคารภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

GermXit®  จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องให้ขยายกว้างไปสู่ผู้คนมากขึ้น   โดยพยายามทำให้การช่วยเหลือนั้นดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ