• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
ข้อแนะนำในการติดตั้งระบบ Central Air Conditioning

Follow us on social media

ข้อแนะนำในการติดตั้งระบบ Central Air Conditioning

ข้อแนะนำเหล่านี้เพื่อระบบปรับอากาศ    โดยมีเครื่องควบคุมอากาศส่วนกลางที่ใช้งานระบบท่อในการควบคุมบังคับการไหลเวียนของความแรงลมสู่ห้อง  และพื้นที่ใช้งานในส่วนต่างๆ

GermXit® สามารถติดตั้งได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือใดๆ เลยในทุกประเภทของระบบท่อปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศ

สำหรับการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ที่ใหญ่ขึ้น  ควรใช้กล่องขนาด 4 กิโลกรัม มากกว่า 1 ชุด กล่องพลาสติกสีน้ำเงินมีที่เปิดสามารถควบคุมการปรับความแรงลมที่ไหลเวียนไปยังน้ำมันจากต้นชาของ GermXit®  ที่อยู่ข้างในได้  ตามความต้องการ (ดูภาพประกอบ)

การติดตั้งกล่องเครื่องฟอกอากาศ GermXit® ที่เหมาะสม

กรุณาเลือกจุดติดตั้งของระบบใกล้กับส่วนที่เป็นการไหลทวนของลมกลับ (Return Air) ภายในเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสะดวกต่อการซ่อมบำรุงของช่างเทคนิค โดยวางไว้บนพื้นผิวเรียบภายในใกล้กับที่อยู่ข้างหลังของฝาครอบ ให้ที่เปิดกล่องหันหน้าไปทางไหลเวียนของอากาศ หรือในพื้นที่ปิดที่มีแรงดันสูงของเครื่องปรับอากาศที่เป็นจุดที่ผสมอากาศบริสุทธิ์ (Fresh Air) นี้กับอากาศที่ไหลทวนกลับ (Return Air) จุดนี้คือ จุดที่อยู่ก่อนถึงแผงคอย์ลเย็น
ภาพ 2 ภาพที่แสดงจุดที่ตั้งที่เหมาะสมสำหรับกล่องเครื่องฟอกอากาศเจล GermXit® ก่อนแผงคอย์ลเย็น และที่เปิดหันไปทางความแรงลม

DispenserBox1
กล่องเครื่องฟอกอากาศที่ 1
DispenserBox2
กล่องเครื่องฟอกอากาศที่ 2

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ควรเปิดฝากล่องหันไปในทิศทางการไหลออกของแรงลม (ดูแผนผัง)

AHUdispenser

หมายเหตุ: หากบริเวณที่จะใช้งานมีอุปสรรคจำเป็นบางอย่าง เกี่ยวกับปัญหาเชื้อรา
หรือสงสัยจะมีจุลินทรีย์ หรือเคยมีกลิ่นเหม็น หรือเคยก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบการหายใจแก่ผู้ใช้งาน ประเภทแรก:ขอแนะนำให้เน้นไปที่การล้างท่อเย็นส่งลมเย็น และแผ่นกรองอากาศก่อน แล้วค่อยติดตั้ง GermXit® โดยใช้ปริมาณของเจล GermXit® เป็น 2 เท่า จากที่ได้แนะนำมาแล้ว สำหรับช่วง 30 – 40 วันแรกซึ่งเป็นการใช้ GermXit® เป็นครั้งแรก หลังจากนั้นก็อาจลดปริมาณของเจล GermXit® เป็นปกติได้ พร้อมกับดูแลอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั้นควรจะต่ำกว่ากำหนด แต่ก็จะขับพลังให้สามารถควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

 

คำเตือนที่สำคัญต่อผู้ติดตั้ง

โดยเฉพาะกรณีช่างฝ่ายบำรุงรักษาต้องหมั่นตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเติมเจล GermXit® ภายในกะบะที่อยู่ภายในเครื่องปรับอากาศ การดูแลรักษาดังกล่าวต้องทำโดยผู้จัดการวิศวกร และช่างเทคนิค หรือบุคคลใดๆ ที่มีหน้าที่ในการเข้าไปในระบบ
คำเตือนดังกล่าว เพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการก่อให้เกิดการปนเปื้อนภายในระบบ ซึ่งไม่ใช่ผลที่เกิดจากเจล GermXit®

 1. ตรวจสอบให้แน่นอนว่ามีการปิดสวิชต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
 2. สวมใส่ชุดซ่อมบำรุงที่สมบูรณ์แบบโดยเฉพาะ เพื่อปกคลุมบริเวณผิวหนัง
 3. สวมใส่หน้ากากเต็มรูปแบบและอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
 4. สวมถุงมือยาง
 5. เสื้อผ้านุ่งห่มที่หลวมต้องยึดด้วยผ้าเทปเพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับผิวหนัง
 6. ข้อแนะนำ: ควรอาบน้ำล้างตัวให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันที หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
 7. เสื้อผ้าที่ใช้แล้วควรทำความสะอาด หรือหากยังไม่ได้ซักในทันทีความเก็บในที่ปลอดภัย

ขณะเดียวกันควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเจล GermXit® โดยตรงทางผิวหนัง แม้ว่าเจล GermXit® มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังก็ตาม โดยความจริงแล้วน้ำมันต้นชามีผลในการป้องกันการอักเสบและล้างพิษ ซึ่งสะดวกและปลอดภัยโดยสามารถล้างทำความสะอาดด้วยสบู่และน้ำเท่านั้น

 

ทุกเดือนต้องใช้ปริมาณของเจล GermXit® มากน้อยเท่าไร ?

การใช้เจล GermXit® ปริมาณเท่าใดที่จำเป็นกับเครื่องปรับอากาศระบบ Central Air Conditioning

ตารางข้างล่างนี้เป็นการแนะนำอย่างรวดเร็ว ได้ช่วยให้ท่านคาดคะเนถึงปริมาณของเจล GermXit® ที่ต้องใช้กับพื้นที่ตามความต้องการ

FilterSizeChart

ตารางขนาดของแผ่นกรอง

เครื่องเจล GermXit® แบบไฟฟ้าใช้ในห้องในบ้านเรือน และสำนักงานหลายแห่ง อาจไม่ได้รับการติดตั้งระบบ Central Air System ที่ควบคุมความเย็น หรือร้อน GermXit® มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสำหรับพื้นที่ใดก็ตามที่ท่านประสงค์จะนำไปใช้ เครื่องเจล GermXit® แบบไฟฟ้าสำหรับใช้ในห้อง เครื่องฟอกอากาศเหล่านี้มีวิธีง่ายๆ และสะดวกในการนำมาใช้กับพื้นที่ขนาดเล็ก หรือที่ใดก็ตามที่ไม่สามารถวางน้ำมันจากต้นชา GermXit® ในทิศทางที่สามารถบังคับทิศทางเดินของความแรงลมได้

สำหรับแบบถาดสามารถเติมเจลได้ ขนาด 200 กรัม เป็นแบบเล็กที่สุดที่ใช้แบตเตอรี่เหมาะอย่างยิ่งในการนำใช้งานในห้องน้ำ ห้องโถง ตู้เสื้อผ้า หรือเนื้อที่ใช้งานขนาดประมาณ 10 ตารางเมตร / 100 ตารางฟุต

ขนาดถัดไปที่เป็นแบบถาดสามารถเติมเจล GermXit® ได้ 500 – 1,000 กรัม ออกแบบไว้เพื่อวางไว้ในห้องนอน ห้องทำงานขนาดเล็ก อพาร์ทเมนท์ขนาดห้องเดียว ไปจนถึงขนาดประมาณ 30 ตารางเมตร / 300 ตารางฟุต

 or/and 

หรือ/และ ขนาดใหญ่ที่สุดแบบถาดสามารถเติมเจล GermXit® เป็นแพ็คขนาด 2 กก. ใช้สำหรับห้องขนาดใหญ่ และมีพื้นที่ขนาด 200 ตารางเมตร / 2,000 ตารางฟุต

 or/and 

หรือ/และ เครื่องฟอกอากาศแบบพัดลมแบบใช้ไฟฟ้า 2 – 3 เดือน นำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้สามารถครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณที่ใช้งานอย่างทั่วถึง อาทิเช่น ใช้ 2 เครื่องแบบเดิมขนาดใหญ่สุดของถาดเจล GermXit® แบบ 2 กก. สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ขนาด300 – 400 ตารางเมตร / 3,000 – 4,000 ตารางฟุต และหากว่าพื้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจต้องใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อกระจายกลิ่นของเจล GermXit® เป็นส่วนๆ มากขึ้นตามความจำเป็น

คำถาม ? – โปรดส่ง email ถึงผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีและเหมาะสมที่สุด

 

ในการใช้ขนาดของถาดเจล GermXit® ในบริเวณที่ท่านประสงค์ นำไปใช้งาน เลือกขนาดที่เหมาะสมของ ชุดพัดลมเจล GermXit® ไปใช้กับพื้นที่ ที่ต้องการ

 1. ห้องขนาดเล็ก ห้องน้ำ ขนาด 10 ตารางเมตร / 100 ตารางฟุต – 200 กรัม แบบถาด
 2. เครื่องแบบติดตั้งผนัง หรือฝ้าใช้ไฟฟ้า – ใช้แบบถาด 500 กรัม สำหรับห้องนอน อพาร์ทเมนท์ห้องเดียว ห้องพักโรงแรม ห้องสำนักงาน ขนาด 30 ตารางเมตร / 300 ตารางฟุต – ใช้ขนาด 500 กรัม
 3. สำนักงานที่มีขนาดใหญ่ ห้องนอน ห้องพักโรงแรมขนาดใหญ่ อพาร์ทเมนท์ขนาดเล็ก เนื้อที่ 100 ตารางเมตร / 1,000 ตารางฟุต ใช้ขนาด 1 กก.
 4. บ้านขนาดเล็ก มี 3 – 4 ห้องนอน หรือสำนักงานขนาดกลางที่มีระบบปรับอากาศเป็นท่อ ขนาด 200 ตารางเมตร / 2,000 ตารางฟุต ใช้ขนาด 1 – 2 กก.
 5. เนื้อที่ขนาดใหญ่ที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศระบบท่อส่งความเย็น (Central Air System, AHU) ใช้ขนาด 4 กก.ต่อ 1 เครื่อง ปรับอากาศถึง 2.0 ตารางเมตร
 6. หากขนาดใหญ่กว่านี้ดังที่กล่าวมาแล้ว ให้ตรวจสอบกับตารางข้างล่างและเลือกปริมาณ เจล GermXit® ที่เหมาะสมกับการใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องปรับอากาศตามขนาด กรองอากาศเป็นหลัก

ช่วงระยะเวลาการระเหยตัวของเจล GermXit®

โดยเฉลี่ยพื้นที่และสภาพทั่วไปที่มีอุณหภูมิระหว่าง 14 – 22 เซลเซียส เจล GermXit® ขนาดเหมาะสมจะใช้งานได้ผลภายในประมาณ 30 – 45 วัน ทั้งนี้ช่วงระยะเวลาการระเหยตัวย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายประการ แต่สิ่งสำคัญที่ท่านควรทราบไว้คือ แม้ว่าเจล GermXit® จะหมดไปแล้ว น้ำมันจากต้นชาก็ยังคงมีผลคงอยู่ต่อไปอีกหลายวัน

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาของการระเหยตัวของเจล GermXit®

 • อุณหภูมิพื้นที่โดยเฉลี่ย – หากอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็นมักจะช่วยชะลอการระเหย
 • ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ย – หากความชื้นต่ำจะทำให้ระเหยเร็วขึ้น
 • ปริมาณไหลเวียนอากาศผ่านเครื่องฟอกอากาศ – หากอากาศไหลเวียนมากและเร็วขึ้นจะทำให้เจล GermXit® ระเหยเร็วมากขึ้น
 • เนื้อที่รวมใช้งานเครื่องฟอกอากาศ – ถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกขนาดเจล GermXit® แบบเติมที่ควรสัมพันธ์กับพื้นที่
 • สภาพของวัสดุในเนื้อที่ใช้งาน – ฝาผนัง พื้น ฝ้าเพดาน และสิ่งของเครื่องใช้
 • จำนวนบุคคลที่เข้ามาใช้พื้นที่

เจล GermXit® กำลังหมดไป จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมควรเติมใหม่ เมื่อพบว่ามีสารตกผลึกสีเขียวเข้มคล้ายยางติดค้างอยู่ในถาด สิ่งนี้เองที่จะติดค้างอยู่ภายหลังจากน้ำมันจากต้นชาได้ระเหยไปในอากาศ ผลึกสีเขียวเข้มดังกล่าวสามารถย่อยสลายได้ และนำไปทิ้งในถังขยะปกติทั่วไปได้เช่นกัน

โปรดสังเกต แม้ว่าเจล GermXit® ได้หมดไปจากถาดก็ยังคงมีน้ำมันจากต้นชาหลงเหลืออยู่ในถาดและสามารถใช้งานต่อได้อีกหลายวัน และเพื่อการใช้งานอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุด ขอแนะนำให้ เติมเจล GermXit® ในภาชนะที่พล่องไปทันทีที่เจล GermXit® หมดไป

เมื่อเริ่มใช้เจล GermXit® เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ท่านคอยติดตามดูว่าการใช้งานหมดไปอย่างรวดเร็วเพียงไร โดยท่านสามารถจะอนุมานได้ว่าอัตราการระเหยในพื้นที่ใช้งานเป็นอย่างไร ท่านก็อาจกำหนดเป็นระยะเวลาที่ควรเติมใหม่อีกครั้ง โดยปกติควรเติมเจล GermXit® ใหม่ประมาณภายใน 30 – 45 วัน

ผลประโยชน์ที่ดีของเจล GermXit® คือ ไม่ว่าสภาพอากาศพื้นที่ใช้งานเป็นเช่นไร ก็ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการใช้งานทั้งสิ้น จุลินทรีย์ เชื้อรา ยีสต์ ก็จะถูกควบคุมหรือถูกยับยั้งโดยสิ้นเชิง

จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมจริง ปรากฏว่าในหลายกรณี จุลินทรีย์ที่ภัยกับมนุษย์จะสูญสลายไปในระยะไม่นาน ตารางเหล่านี้แสดงให้เห็นผลของเจล GermXit® ที่ใช้ต่อกัน เชื้อแบคทีเรีย E.Coli จะถูกยับยั้งไม่ให้มีการเจริญเติบโตภายใน 6 ชั่วโมง และต่ำกว่า 24 ชั่วโมงตามลำดับ

ดาวน์โหลดวิธีใช้และข้อแนะนำสำหรับ GermXit® ได้ที่นี่