• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
การแก้ปัญหาการเจ็บป่วยจากอาคารสำหรับบ้านและสำนักงาน

Follow us on social media

การแก้ปัญหาการเจ็บป่วยจากอาคารสำหรับบ้านและสำนักงาน

อากาศของท่านสะอาดบริสุทธิ์ไหม?

อาจจะไม่สะอาดบริสุทธิ์ตามที่คิดก็ได้

มีการศึกษาที่แสดงว่าระบบทำความร้อนและความเย็นในอาคารสามารถกลายเป็นที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และมลพิษอื่นๆ

เมื่อเกิดอาการป่วยเพราะอาคาร (Sick Building Syndrome) น้ำมันจากต้นชา GermXit® ช่วยแก้ปัญหาของท่านได้

เราจะกระจายน้ำมันจากต้นชาที่มีเกรดใช้เป็นยาไปทั่วอาคาร เพียงใช้แบบบรรจุกล่องกะทัดรัดกับพัดลมไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่วไป

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติล้วนๆ ของเรา

    • สามารถยับยั้งเชื้อรา โรคราน้ำค้าง เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส จึงช่วยควบคุมสิ่งที่ทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจจากสัตว์และแมลงต่างๆ
    • ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะโรคภัยไข้เจ็บลดลง พนักงานขาดงานน้อยลง ทำให้ตัวท่านเอง ครอบครัว และพนักงานมีสุขภาพอนามัยดีและมีความสุข
    • มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อและใช้ได้ง่ายๆ
    • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
    • ชุดเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องสามารถนำไปใช้กับสำนักงานหรือบ้านเรือนขนาดต่างๆได้อย่างลงตัว

<liน้ำมันจากต้นชาในระบบความเย็นขนาดใหญ่ (HVAC) ไม่เป็นเพียงจัดการกับเชื้อโรคและเชื้อราในระบบเท่านั้น แต่ยังแพร่กระจายไปทั่วบริเวณบ้านเรือนและสำนักงานอย่างทั่วถึง เป็นการปกป้องผู้คนที่อยู่อาศัย หรือทำงานอยู่ในบริเวณนั้นๆ

 

ทำความสะอาดอากาศด้วย GermXit® เจล ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ง่ายต่อการใช้งาน

GermXit® ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์