ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการเมลเบอร์น: The Melbourne Convention and Exhibition Centre is a 30,000 square meter exhibit venue serving Victoria Australia.

Follow us on social media

18 May 2015 - 9:31,

ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการเมลเบอร์น

 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันจากต้นชาเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการแห่งเมลเบอร์น เป็นสถานที่จัดนิทรรศการของมลรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 30,000 ตารางเมตร เป็นแห่งแรกที่ได้นำน้ำมันจากต้นชามาใช้ในสภาพแวดล้อมสาธารณะเชิงธุรกิจ

สถานการณ์

ผู้คนมากกว่า 100 คน ที่ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการอาหารที่ศูนย์แห่งนี้ติดเชื้อจากอาหารเป็นพิษ นับเป็นการเผยแพร่ข่าวเลวร้ายสำหรับสถานที่สาธารณะที่เป็นศูนย์การประชุมใหญ่ที่สำคัญระดับภูมิภาค

การค้นพบปัญหา

บริษัท WATER ECOscience Pty., Ltd. ได้ทำการทดสอบจาก 40 ตัวอย่างที่เก็บจากเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) และท่อนำความเย็นในอาคาร ผลของการทดสอบแสดงว่า ระดับเชื้อราและจุลินทรีย์อยู่ในระดับสูงอย่างเห็นได้ชัด ในพื้นที่ทั้งหมดของระบบควบคุมอากาศภายในอาคาร[1]

การแก้ปัญหา

ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดอย่างทั่วถึงทั้งระบบท่อและระบบควบคุมอากาศในศูนย์ โดยได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศน้ำมันจากต้นชา GermXit® ในเครื่องปรับอากาศมากกว่า 20 จุด ในโครงสร้างหลักของศูนย์

มีการสุ่มเก็บตัวอย่างการเพาะเชื้อทันทีหลังจากใส่น้ำมันจากต้นชา GermXit® และอีก 4 และ5 เดือนต่อมาแสดงให้เห็นถึง ระดับของทั้งเชื้อราและจุลินทรีย์ได้ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์[1]

 

"ภาพถ่ายที่แสดงสภาพจริงก่อนและหลังจากการทดสอบการเพาะเชื้อ
ภาพถ่ายที่แสดงสภาพจริงก่อนและหลังจากการทดสอบการเพาะเชื้อ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการทำให้เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียเกือบจะหายไปหมดจากระบบที่ใช้น้ำมันจากต้นชา GermXit®

Global use

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำมันจากต้นชา GermXit® ได้นำไปใช้อย่างแพร่หลายบนเรือขนถ่ายน้ำมัน รวมทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันและแก๊สมากกว่า 100 แห่ง ทั่วโลก นอกจากนั้นยังเป็นที่นิยมใช้ในอาคารบ้านเรือน โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม ศูนย์การค้า และสถาบันการศึกษาทั่วทวีปเอเชีย แอฟริกาและตะวันออกกลาง

บริษัท ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด คือธุรกิจการบริการทำความสะอาดระบบระบายอากาศ ซึ่งมีสำนักงานที่เมลเบอร์น ประเทศออสเตรเลีย และที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย การทำความสะอาดระบบท่อส่งความเย็นและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่เป็นการบำรุงรักษาที่จำเป็นในอาคารพาณิชย์ทุกแห่ง

ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) ปรารถนาที่จะก้าวไกลไปอีกก้าว การจัดการระบบควบคุมอากาศที่มีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องทำให้เสร็จขณะที่เครื่องยังคงทำงาน ผลิตภัณฑ์ GermXit® พัฒนาขึ้นมาโดยเลือกน้ำมันต้นชามาใช้ เพราะได้รับการรับรองในประสิทธิภาพ เป็นวัสดุธรรมชาติและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นักเคมีของ ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) ได้ใส่น้ำมันจากต้นชาลงในเจลที่มีลักษณะเป็นน้ำที่ระเหยเป็นไอได้ เมื่อน้ำในเจลระเหย น้ำมันจากต้นชาก็จะกลายเป็นไอกระจายไปในอากาศ และแทรกไปทั่วบริเวณ ไม่ว่าจะเป็นพัดลม หรือระบบความเย็นขนาดใหญ่ หรือการหมุนเวียนของอากาศทั่วไป ภายในไม่กี่ชั่วโมง น้ำมันต้นชาจะเริ่มทำงานควบคุมเชื้อโรค จุลินทรีย์ เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งกลิ่น แมลง และศัตรูพืชต่างๆ ตามลำดับ นอกจากนั้นยังมีหลักฐานที่ชัดเจนว่า น้ำมันจากต้นชาสามารถควบคุมเชื้อไวรัสจำนวนมาก ตราบใดที่น้ำมันจากต้นชา GermXit® ยังคงไหลเวียนอยู่ในพื้นที่ สิ่งมีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาก็จะถูกควบคุม และน้ำมันจากต้นชาจะคงอยู่ในสภาพแวดล้อมเสมอ

น้ำมันจากต้นชาคืออะไร?

โดยคำจำกัดความ น้ำมันจากต้นชาก็คือ น้ำมันหอมที่สกัดจากพืชซึ่งมีความหลากหลายในการป้องกันจุลินทรีย์ ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส น้ำมันจากต้นชามีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เกสรดอกไม้ และยีสต์

Melaleuca Alternifolia คืออะไร?

เป็นชื่อภาษาละตินที่ใช้กับต้นไม้ที่ผลิตน้ำมันหอมจากใบ

น้ำมันต้นชาทำงานอย่างไร?

มันจะทำให้สปอร์ของเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เกสรดอกไม้ เห็ดรา และยีสต์ แตกตัวและกลายสภาพ.

สถาบันสุขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา – nih.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10735256 (ทำอะไรได้บ้าง)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16854063 (ทำได้อย่างไร)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10399193 (มีผลต่ออะไร)
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9791953 (มีผลต่อการขยายตัวของอะไร)

ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.teatree.org.au (เพื่อการศึกษา)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=tea%20tree%20oil (เพื่อ 446 ห้องปฏิบัติการ)
IAQ Technologies (ประเทศไทย), รายงาน

ดาวน์โหลด
Melbourne Convention Exhibition Centre: The Melbourne Convention and Exhibition Centre is a 30,000 square meter exhibit venue serving Victoria Australia.

Follow us on social media

 

Melbourne Convention Exhibition Centre

 

Study of Airborne Tea Tree Oil Used for Treatment of Air Quality in Indoor Public Exhibition Venue

The Melbourne Convention and Exhibition Centre is a 30,000 square meter exhibit venue serving Victoria Australia. This was the first ever large scale deployment of airborne tea tree oil in a public commercial environment.

Symptoms

Over 100 people attending a food exhibition at the Centre came down with food poisoning. This is publicity of the very worst kind for a public venue such as a major regional convention center.

Discovering the problem

WATER ECOscience Pty., Ltd. performed tests on 40 samples taken from AHU’s and cooling coil units in the building. Results of their testing showed “significantly high mould levels” and “high levels of microorganisms” in all areas of the building’s air handling systems[1].

The solution

IAQ Technologies was commissioned to thoroughly clean all ducting and air handling systems in the centre. IAQ also deployed GermXit® tea tree oil gel dispensers in more than twenty air handling units in the main structure of the complex.

New test cultures taken immediately after and then 4 and 5 months after insertion of GermXit® show levels of both moulds and microorganisms dropping to near zero[1].

 

The photo at right shows actual before and after test cultures showing the near elimination of fungus, mold and bacteria in a typical system newly protected by GermXit™ (Photo may not be test vials from this case study.)
The photo at right shows actual before and after test cultures showing the near elimination of fungus, mold and bacteria in a typical system newly protected by GermXit® (Photo may not be test vials from this case study.)

 

Global use

GermXit® is now in use in hundreds of homes, factories, hospitals, hotels, shopping centers and schools throughout Asia, Africa and the Middle East. Additionally GermXit® is used on-board a number of FSO ships and almost 100 oil and gas rigs and platforms around the globe.

About GermXit® and Tea Tree Oil

IAQ Technologies is a commercial ventilation cleaning service with offices in Melbourne, Australia and Bangkok Thailand. Regular cleaning of ducts and air handling systems is an essential maintenance item in any commercial building but IAQ wanted to go one step further. An effective air treatment system was needed to finish the job and keep working between cleanings so, GermXit® was developed. Tea tree oil was chosen because of its proven effectiveness, it is all natural and it is renewable.

IAQ chemists infused tea tree oil in a water based gel designed to evaporate. As water in the gel evaporates; the tea tree oil itself is carried in an airborne vapor that permeates the entire area where it is deployed. Either forced air (fans, HVAC) or simple air movement circulates it. Within hours the tea tree oil is doing its job controlling germs, yeasts, molds, fungi and bacteria – which in turn controls odors, insects and other pests. There is even strong evidence showing tea tree oil controls a number of viruses. As long as GermXit® is maintained in an area, undesirable organisms are controlled. The tea tree oil is always in the environment.

What is Tea Tree Oil?

By definition it is a broad spectrum antimicrobial, natural antiseptic, bactericidal anti viral, essential oil. Tea Tree Oil is effective against mold/mildew/bacteria/pollen/fungus/yeast.

What is Melaleuca Alternifolia?

It is the Latin name for the tree that produces the essential tea tree oil from its leaves.

Does Tea Tree Oil work?

It destroys the spores membrane – the spore (mold/mildew/bacteria/pollen/ fungus/yeast, becomes inert.

More information

http://www.teatree.org.au (educational)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=tea%20tree%20oil (446 labs/white papers)
IAQ Technologies Pty. Ltd. job documentation and test reports

NOTE: Several GermXit® competitors point to this event to verify the effectiveness of their products. However GermXit® is the original, has been thoroughly tested and is the best!

Download