• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823

ผลิตภัณฑ์ GermXit® (เจิร์มเอ็กซิท) คืออะไร

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สรรพคุณของน้ำมันทีทรี (Tea Tree Oil) เพื่อควบคุมและป้องการเชื้อโรคและเชื้อราในอากาศและบนพื้นผิวภายในทั้งหมด

เจิร์มเอ็กซิททำงานอย่างไร

เมื่อถูกกระแสอากาศ เจลจะปล่อยอนุภาคของน้ำมันทีทรีให้ลอยอยู่ในอากาศภายใน และเกาะติดบนพื้นผิวทั้งหมด และทำลายเนื้อเยื่อหุ้มของไวรัส เซลล์แบคทีเรีย และเชื้อรา

ประเภทเจลระเหิด

วิธีการใช้

สามารถใช้ดิสเป็นเซอร์ไฟฟ้า ในห้องที่ไม่มีระบบ AHU และไม่สามารถวางเจลเพื่อให้ลมพัดผ่านได้

GermXit® ต่างกับเจลล้างมือแอลกอฮอล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดพ่นอย่างไร

คุณสมบัติและวิธีการทำงานGermXit®เจลล้างมือแอลกอฮอลน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดพ่น
สามารถกำจัดเชื้อในอากาศได้หรือไม่
สามารถควบคุมเชื้อบนพื้นผิวต่างๆได้หรือไม่
สามารถกำจัดเชื้อได้อย่างต่อเนื่อง
ใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายหรือทำให้เกิดผลต่อคนได้

GermXit® อันตรายไหม

เจิร์มเอ็กซิทใช้น้ำมันสกัดจากธรรมชาติเป็นสารออกฤทธิ์ ในปริมาณที่ ไม่ทำให้เกิดอันตรายหรือผลข้างเคียงต่อสุขภาพ

GermXit® ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ผ่านการขี้นทะเบียนของ อย.

สามารถดาวน์โหลดใบรับรองได้ที่นี่

 

GermXit® ป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่

GermXit®ได้ผ่านการทดสอบประเมินประสิทธิภาพของ GermXit® ในการขจัดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Human coronavirus) ไข้หวัดฮ่องกง และเชื้อไวรัสอื่นๆ จาก Viroxy Labs ประเทศมาเลเซีย

สามารถดาวน์โหลดผลการทดสอบได้ที่นี