• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823

ผลิตภัณฑ์ GermXit® (เจิร์มเอ็กซ์อิท) เป็นผลิตภัณ์กำจัดเชื้อโรคต่างๆ (เชื้อแบคทีเรีย ไวรัส รา) ในอากาศและบนพื้นผิวต่างๆ

GermXit® ต่างกับเจลล้างมือแอลกอฮอล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดพ่นอย่างไร

คุณสมบัติและวิธีการทำงานGermXit®เจลล้างมือแอลกอฮอลน้ำยาฆ่าเชื้อชนิดพ่น
สามารถกำจัดเชื้อในอากาศได้หรือไม่
สามารถควบคุมเชื้อบนพื้นผิวต่างๆได้หรือไม่
สามารถกำจัดเชื้อได้อย่างต่อเนื่อง
ใช้สารเคมีที่อาจเป็นอันตรายหรือทำให้เกิดผลต่อคนได้

GermXit® ได้ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ผ่านการขี้นทะเบียนของ อ.ย. ตามที่กฎหมายกำหนด

GermXit® มีประสิทธิภาพสูงในการขจัดสิ่งปนเปื้อนทางชีวภาพดังต่อไปนี้

เชื้อแบคทีเรีย (ฺBacteria)

S. aureus ATCC 6538 (Mahidol University, 2015)

S. choleraesuis ATCC 10708 (Mahidol University, 2015)

E. coli ATCC 25922 (Monash University, 2002)

E. coli ATCC 10536 (PSB Corporation, Singapore, 2003)

Staphylococcus aureus ATCC 6538 (PSB Corporation, Singapore, 2003)

Pseudomonas aeruginosa ATCC 15422 (PSB Corporation, Singapore, 2003)

Salmonella typhimurium ATCC 14028 (PSB Corporation, Singapore, 2003)

Legionella pneumophila ATCC 33152 (PSB Corporation, Singapore, 2003)

Total bacterial plate counts, including Legionella species bacteria(Micro Tech Laboratories, Victoria, 2000)

B. Anthracis (under specific conditions) (Agriculture Victorian Institute of Animal Science, Australia, 2001)

เชื้อรา (Fungi)

T. mentagrophytes

Candida albicans ATCC 2091

GermXit® กำจัดโควิด 19 ได้หรือไม่

เรากำลังดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ GermXit® ในการขจัดเชื้อไวรัสโคโรน่า (human coronavirus) ไข้หวัดฮ่องกง และเชื้อไวรัสอื่นๆ และจะอัพเดทข้อมูลทันทีเมื่อได้รับผลการทดสอบ

สิ่งควรรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส

เชื้อไวรัสไม่ใช่สิ่งมีชีวิต เพราะฉะนั้น แทนคำว่า ฆ่า นักวิทยาศาสตร์ใช้คำว่า หยุดยั้ง หรือ ยับยั้ง (inactivate)

เจิร์มเอ็กซ์อิท ทำงาน 24 ชม. เพื่อลดปริมาณของแบคทีเรียหรือเซลล์มีชีวิตในอากาศ ที่สามารถเป็นเซลล์เจ้าบ้านให้กับไวรัสได้