• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ

Follow us on social media

เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ

ระบบทำความเย็นขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
แม้จะทำความสะอาดระบบทำความเย็นอย่างสม่ำเสมอ แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอ

การทำความสะอาดระบบท่อส่งความเย็นอย่างสม่ำเสมอเป็นเพียงงานส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะขัดถูหรือชะล้างมากเพียงใดก็ไม่สามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนออกไปได้ และเมื่อทำความสะอาดเสร็จ ฝุ่นผงและสิ่งสกปรกก็จะเริ่มสะสมทันที

น้ำมันจากต้นชาที่กระจายในอากาศ สามารถควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าระบบกรองอากาศ HEPA หรืออื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ GermXit® ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายในด้านการหมุนเวียนของอากาศ และการปรับอากาศ ซึ่งตระหนักดีว่าในระหว่างการทำความสะอาดจำเป็นจะต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งปนเปื้อน

คุณประโยชน์ของ GermXit®

  • ทำให้การทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์
  • ยังคงทำงานในระหว่างที่มีการทำความสะอาด
  • สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเห็ดรา แม้กระทั่งเชื้อไวรัสต่างๆ ซึ่งช่วยให้ควบคุมกลิ่นของสัตว์ เช่น หนูและแมลงต่างๆ
  • ช่วยเพิ่มให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น เนื่องจากการลาป่วยลดน้อยลง
  • ผลตอบแทนจากการลงทุนคือความสุขและสุขภาพที่ดีขึ้นในที่ทำงาน

GermXit® ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่