• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
ทีมงาน

Follow us on social media

ทีมงาน

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของ Carl Straub วิศวกรชั้นนำ เป็นพลังก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์น้ำมันจากต้นชา GermXit® ซึ่งนำไปสู่ธุรกิจเกี่ยวกับระบบความเย็น และการบริการทำความสะอาดระบบท่อส่งลมเย็นมายาวนานกว่า 20 ปี ในประเทศออสเตรเลีย Carl ได้พบว่าการขจัดคราบสกปรกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากระบบความเย็นด้วยวิธีการง่ายๆ ไม่สามารถกำจัดสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อผู้คนที่ปฏิบัติงานและอยู่อาศัย

 

CarlIAQship

 

ความปรารถนาของเขาคือหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เขาได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีความคิดเห็นในทำนองเดียวกันและทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับสถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย และสำนักงาน