Category: Case Studies

Contact us for details

Oh snap! Name field can't stay empty.
Oh snap! There was a mistake when writing a e-mail.
Oh snap! Subject field can't stay empty.

Oh snap! This field can't stay empty.
Error. You message wasn't sent. Something wrong happen.
Well done! You message is successfully sent.

Follow us on social media

Small House Fire Bangkok, Thailand
18 May 2015 - 10:39, Tags: , , ,
Small House Fire Bangkok, Thailand   Airborne Tea Tree Oil Used for Treatment and Remediation of Residual Smoke Odor After a Small Room Fire   The problem A small electrical fire in an unused bedroom room caused minor damage but in a matter of minutes put off a huge amount of smoke throughout the house...
Monash University School of Applied Sciences Report
[vc_row][vc_column][vc_column_text dropcaps=””] รายงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยโมนาช   การศึกษาวิจัยของห้องปฏิบัติการ  ในการทำงานของน้ำมันจากต้นชาในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ (HVAC) วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อหาผลกระทบจากการระเหยเป็นไอของน้ำมันจากต้นชาต่อสิ่งมีชีวิตที่พบทั่วไปในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ (HVAC) ด้วยสมมติฐานว่าการระบายความร้อนและระบบเครื่องปรับอากาศคือแหล่งของสิ่งปนเปื้อนชีวภาพที่เป็นละอองในอากาศภายในอาคาร      และนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโมนาชยังได้ทำการศึกษาถึงประสิทธิภาพของไอระเหยน้ำมันจากต้นชาที่กระจายอยู่ในระบบท่อปรับอากาศ (AC) การศึกษามากมายก่อนหน้านี้ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของน้ำมันจากต้นชาในการควบคุมเชื้อรานานาชนิดและสิ่งปนเปื้อนชีวภาพเมื่อใช้น้ำมันจากต้นชาโดยตรง แต่การศึกษาครั้งนี้ยังพิสูจน์ได้อีกว่าน้ำมันจากต้นชามีประสิทธิภาพสูงเมื่อกระจายในอากาศ กรรมวิธีการทดสอบ มีการจำลองท่ออากาศเพื่อให้สามารถทำการทดสอบได้หลายครั้ง แผ่นกรองที่ทดสอบปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย อี.โคไล และเชื้อรายีสต์ธรรมดา ที่เรียกว่า ซี.อัลบิแคนส์ ได้ทำการทดสอบหลายครั้งโดยใช้แผ่นกรองปนเปื้อนทั้งกับน้ำมันจากต้นชาที่กระจายตัวโดยการไหลเวียนของอากาศผ่านเจล GermXit®  โดยไม่ใช้น้ำมันจากต้นชาในระบบ ข้อสรุป ผลลัพธ์ปรากฏชัดเจนว่าน้ำมันจากต้นชาระเหยเป็นไอเข้าสู่ระบบด้วยการไหลเวียนของอากาศ และน้ำมันจากต้นชาที่กระจายตัวในอากาศมีประสิทธิภาพในการควบคุมจุลินทรีย์ด้วยการทำให้แตกกระจายไปในอากาศ “ภายใต้เงื่อนไขของการทดลอง เจล GermXit® มีผลในการยับยั้ง อี.โคไล (และ ซี.อัลบิแคนส์) ที่สามารถยืนยันได้” – รายงานของมหาวิทยาลัยโมนาช[2] ก่อนหน้าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นี้ ประสิทธิภาพของน้ำมันจากต้นชาได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยใช้วิธีสัมผัสโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตเท่านั้น[1] “ยิ่งกว่านั้นการศึกษาดังกล่าวนี้ได้แสดงให้เห็นว่าเจล GermXit® มีศักยภาพที่จะเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อการสลายการปนเปื้อนในท่ออากาศของระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ (HVAC)” – รายงานของมหาวิทยาลัยโมนาช   [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text dropcaps=””]            ...
Global SantaFe drilling rig - Gulf of Thailand
  Coastal Energy Thailand drilling rig – Gulf of Thailand   Airborne Tea Tree Oil Used for Treatment of Air Quality Aboard a Drilling Rig   Coastal Energy Company is an international exploration & production company with principal assets in Thailand and Malaysia and operates a number of drilling rigs in the waters around Southeast...
Global SantaFe drilling rig - Gulf of Thailand
18 May 2015 - 9:58, Tags:
[vc_row][vc_column][vc_column_text dropcaps=””] แท่นขุดเจาะ Global Santa Fe บริเวณอ่าวไทย Global Santa Fe Corp. เป็นบริษัทผู้รับเหมาขุดเจาะน้ำมันและแก๊สนอกชายฝั่ง และให้บริการแก่บริษัทน้ำมันและแก๊สชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก ปัจจุบันได้ควบรวมกิจการกับบริษัท Transocean แล้ว สถานการณ์ ในระหว่างปี 2547 เจ้าหน้าที่ระดับผู้จัดการหลายคนได้พบปัญหาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เพิ่มขึ้นของพนักงานขณะปฏิบัติงานและพักอาศัยในสภาพแวดล้อมของแท่นขุดเจาะในเขตน้ำลึกนอกฝั่ง เวลาทำงานและผลผลิตที่ลดลงทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายรวมทั้งความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวกับสุขภาพ การค้นพบปัญหา แม้ว่าการจัดหาบริษัทภายนอกมาทำความสะอาดระบบควบคุมอากาศ และระบบท่อส่งที่แท่นขุดเจาะซึ่งทำให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาการเจ็บป่วย และระบบทางเดินหายใจไม่ปกติยังคงมีอยู่ในหมู่พนักงาน ความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างจริงจังได้นำไปสู่บริษัท ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัดในกรุงเทพฯ สิ่งแรกที่ ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) ดำเนินการคือ เก็บตัวอย่างเชื้อจากเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) และสุ่มตรวจพื้นที่จากบริเวณที่พักอาศัยและภายในอาคารของแท่นขุดเจาะน้ำมัน ผลจากการทดสอบนี้ยืนยันว่ามีเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียอยู่ในระดับสูง การแก้ปัญหา ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) ได้ติดตั้งเครื่องจ่ายเจลน้ำมันจากต้นชาในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) ทั้งหมดบนแท่นขุดเจาะ ผลิตภัณฑ์เจล GermXit® ประกอบด้วยน้ำมันจากต้นชาซึ่งสามารถแขวนลอยในน้ำและถูกออกแบบให้ระเหยเป็นไอ ในสถานะที่มีน้ำเป็นหลัก เมื่ออากาศไหลผ่านเหนือเจล ไอน้ำซึ่งประกอบด้วยน้ำมันจากต้นชาจะลอยขึ้นจากเครื่องจ่ายและหมุนเวียนไปทั่วภายในแท่นขุดเจาะ น้ำมันจากต้นชามีประสิทธิภาพอย่างดีในการควบคุมเชื้อรา...
Spirit of Tasmania
18 May 2015 - 9:43, Tags:
[vc_row][vc_column][vc_column_text dropcaps=””] สปิริตแห่งทัสมาเนีย   การใช้น้ำมันจากต้นชารักษาคุณภาพอากาศในเรือโดยสารขนาดใหญ่ เรือโดยสาร สปิริตแห่งทัสมาเนีย มีความยาว 161 เมตร ขนาด 4,110 ตัน บรรทุกผู้โดยสารและขนส่งสินค้า ใช้งานระยะทางวันละ 242 ไมล์ทะเล ในเวลา 10 ชั่วโมงจากนครเมลเบอร์นไปยังเดวอนพอร์ต และขากลับบรรทุกรถยนต์ สินค้า และผู้โดยสาร ระหว่างเมืองทัสมาเนียและแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลีย สถานการณ์ เรือโดยสารได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทำประกันเพลิงไหม้ นอกจากเรื่องการระบายอากาศและความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ เรือยังมีกลิ่นเหม็นต่างๆ รวมทั้งได้รับคำร้องเรียนจากผู้โดยสารและลูกเรือเกี่ยวกับคุณภาพอากาศและปัญหาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัท IAQ Australia  ซึ่งให้บริการเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับการควบคุมสภาพแวดล้อมของอากาศจึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว วิธีแก้ปัญหา เพื่อทำความสะอาดท่อส่งลมเย็นและระบบปรับอากาศบนเรือทั้งลำ บริษัทได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศน้ำมันจากต้นชา GermXit® ในเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งลำเรือ และด้วยลักษณะที่เป็นน้ำเมื่ออากาศไหลผ่านเจล ไอน้ำที่ประกอบด้วยน้ำมันจากต้นชาก็จะลอยขึ้นจากเครื่องฟอกอากาศและหมุนเวียนไปทั่วพื้นที่ภายในลำเรือ ดังนั้น กลิ่นน้ำมันจึงลดลงกว่า 50% เชื้อราต่างๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว และมีรายงานว่าปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยก็ลดลงมากกว่า 70%[1] “เจ้าหน้าที่บนเรือต่างเห็นพ้องต้องกันว่า การนำผลิตภัณฑ์ GermXit® มาใช้ในระบบท่อส่งลมเย็นได้รับผลดี” – กัปตัน เอ.อี. เบลล์[1]...
18 May 2015 - 9:31,
[vc_row][vc_column][vc_column_text dropcaps=””] ศูนย์การประชุมและแสดงนิทรรศการเมลเบอร์น   การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันจากต้นชาเพื่อรักษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ศูนย์การประชุมและจัดนิทรรศการแห่งเมลเบอร์น เป็นสถานที่จัดนิทรรศการของมลรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย มีพื้นที่ใช้สอยขนาด 30,000 ตารางเมตร เป็นแห่งแรกที่ได้นำน้ำมันจากต้นชามาใช้ในสภาพแวดล้อมสาธารณะเชิงธุรกิจ สถานการณ์ ผู้คนมากกว่า 100 คน ที่ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการอาหารที่ศูนย์แห่งนี้ติดเชื้อจากอาหารเป็นพิษ นับเป็นการเผยแพร่ข่าวเลวร้ายสำหรับสถานที่สาธารณะที่เป็นศูนย์การประชุมใหญ่ที่สำคัญระดับภูมิภาค การค้นพบปัญหา บริษัท WATER ECOscience Pty., Ltd. ได้ทำการทดสอบจาก 40 ตัวอย่างที่เก็บจากเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (AHU) และท่อนำความเย็นในอาคาร ผลของการทดสอบแสดงว่า ระดับเชื้อราและจุลินทรีย์อยู่ในระดับสูงอย่างเห็นได้ชัด ในพื้นที่ทั้งหมดของระบบควบคุมอากาศภายในอาคาร[1] การแก้ปัญหา ไอเอคิว เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดอย่างทั่วถึงทั้งระบบท่อและระบบควบคุมอากาศในศูนย์ โดยได้ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศน้ำมันจากต้นชา GermXit® ในเครื่องปรับอากาศมากกว่า 20 จุด ในโครงสร้างหลักของศูนย์ มีการสุ่มเก็บตัวอย่างการเพาะเชื้อทันทีหลังจากใส่น้ำมันจากต้นชา GermXit® และอีก 4 และ5 เดือนต่อมาแสดงให้เห็นถึง ระดับของทั้งเชื้อราและจุลินทรีย์ได้ลดลงจนเกือบเป็นศูนย์[1]   Global use ปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำมันจากต้นชา GermXit®...