• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
วิสัยทัศน์

Contact us for details

Oh snap! Name field can't stay empty.
Oh snap! There was a mistake when writing a e-mail.
Oh snap! Subject field can't stay empty.

Oh snap! This field can't stay empty.
Error. You message wasn't sent. Something wrong happen.
Well done! You message is successfully sent.

Follow us on social media

วิสัยทัศน์

CarlIAQship-crop

 

GermXit®  นำการแก้ปัญหาอากาศที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพมาสู่ผู้คนที่อยู่ภายในอาคาร

เรามุ่งมั่นผลักดันการดำรงชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในที่ทำงาน สถานพักผ่อน และอยู่อาศัย ภายในอาคารภายใต้สภาพแวดล้อมที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

GermXit®  จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องให้ขยายกว้างไปสู่ผู้คนมากขึ้น   โดยพยายามทำให้การช่วยเหลือนั้นดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ