• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
การแก้ปัญหาการเจ็บป่วยจากอาคารสำหรับบ้านและสำนักงาน

Contact us for details

Oh snap! Name field can't stay empty.
Oh snap! There was a mistake when writing a e-mail.
Oh snap! Subject field can't stay empty.

Oh snap! This field can't stay empty.
Error. You message wasn't sent. Something wrong happen.
Well done! You message is successfully sent.

Follow us on social media

การแก้ปัญหาการเจ็บป่วยจากอาคารสำหรับบ้านและสำนักงาน

อากาศของท่านสะอาดบริสุทธิ์ไหม?

อาจจะไม่สะอาดบริสุทธิ์ตามที่คิดก็ได้

มีการศึกษาที่แสดงว่าระบบทำความร้อนและความเย็นในอาคารสามารถกลายเป็นที่ปนเปื้อนด้วยเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และมลพิษอื่นๆ

เมื่อเกิดอาการป่วยเพราะอาคาร (Sick Building Syndrome) น้ำมันจากต้นชา GermXit® ช่วยแก้ปัญหาของท่านได้

เราจะกระจายน้ำมันจากต้นชาที่มีเกรดใช้เป็นยาไปทั่วอาคาร เพียงใช้แบบบรรจุกล่องกะทัดรัดกับพัดลมไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่วไป

คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติล้วนๆ ของเรา

    • สามารถยับยั้งเชื้อรา โรคราน้ำค้าง เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส จึงช่วยควบคุมสิ่งที่ทำให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจจากสัตว์และแมลงต่างๆ
    • ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะโรคภัยไข้เจ็บลดลง พนักงานขาดงานน้อยลง ทำให้ตัวท่านเอง ครอบครัว และพนักงานมีสุขภาพอนามัยดีและมีความสุข
    • มีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อและใช้ได้ง่ายๆ
    • ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
    • ชุดเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสมกับขนาดห้องสามารถนำไปใช้กับสำนักงานหรือบ้านเรือนขนาดต่างๆได้อย่างลงตัว

<liน้ำมันจากต้นชาในระบบความเย็นขนาดใหญ่ (HVAC) ไม่เป็นเพียงจัดการกับเชื้อโรคและเชื้อราในระบบเท่านั้น แต่ยังแพร่กระจายไปทั่วบริเวณบ้านเรือนและสำนักงานอย่างทั่วถึง เป็นการปกป้องผู้คนที่อยู่อาศัย หรือทำงานอยู่ในบริเวณนั้นๆ

 

ทำความสะอาดอากาศด้วย GermXit® เจล ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ง่ายต่อการใช้งาน

GermXit® ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์