• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823

พนักงานสูดดมอากาศเสียขณะทำงาน
พนักงานเจ็บป่วยเป็นประจำ?

GermXit® สามารถช่วยดูแลรักษาอาการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
GermXit® สามารถยับยั้งเชื้อโรครวมถึงสุขภาพที่สมบูรณ์ของทีมงานของท่าน ทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุข พร้อมสุขภาพที่ดีขึ้นและยังผลให้งานของท่านมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

อ่านต่อ

Commercial industrial HVAC

ท่านได้ทำความสะอาดระบบความเย็นของท่านเป็นประจำหรือไม่?
แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า การกระทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอยังไม่เพียงพอ?

GermXit® ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจเกี่ยวกับด้านการระบายอากาศ ซึ่งระบุว่าเป็นกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและขจัดสิ่งปนเปื้อนในขณะที่ทำความสะอาด

อ่านต่อ

office-tea-tree-treatment

ท่านแน่ใจว่าอากาศสะอาดบริสุทธิ์ไหม
มันไม่สะอาดตามที่นึกคิด…

ระบบระบายความร้อนและระบายอากาศในอาคาร มักจะส่งผลต่อการปนเปื้อน
ทั้งนี้ GermXit® คือ วิธีการแก้ปัญหาอาการของโรคเจ็บป่วยจากอาคารสถานที่ (Sick Building Syndrome)

อ่านต่อ

บริษัท เจิร์มเอ็กซ์อิท จำกัด

germxit-tm-new-logo

  กรุณาเขียนข้อความในช่องข้างล่าง: captcha


  โทรศัพท์: +66-2-7356823
  อีเมล์:  contact.us@iaq-technologies.com/germxit.com

  Oil energy commercial marine

  Commercial industrial HVAC

  office-tea-tree-treatment

  พนักงานสูดดมอากาศเสียขณะทำงาน ?

  พนักงานเจ็บป่วยเป็นประจำ ?

  ท่านได้ทำความสะอาดระบบความเย็นของท่านเป็นประจำหรือไม่ ?

  แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า การกระทำเช่นนั้นอย่างสม่ำเสมอยังไม่เพียงพอ ?

  ท่านแน่ใจว่าอากาศสะอาดบริสุทธิ์ไหม?

  มันไม่สะอาดตามที่นึกคิด…

  GermXit® สามารถช่วยดูแลรักษาอาการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
  GermXit® สามารถยับยั้งเชื้อโรครวมถึงสุขภาพที่สมบูรณ์ของทีมงานของท่าน ทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุข พร้อมสุขภาพที่ดีขึ้นและยังผลให้งานของท่านมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย

  GermXit® ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจเกี่ยวกับด้านการระบายอากาศ ซึ่งระบุว่าเป็นกรรมวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการและขจัดสิ่งปนเปื้อนในขณะที่ทำความสะอาด

  ระบบระบายความร้อนและระบายอากาศในอาคาร มักจะส่งผลต่อการปนเปื้อน
  ทั้งนี้ GermXit® คือ วิธีการแก้ปัญหาอาการของโรคเจ็บป่วยจากอาคารสถานที่ (Sick Building Syndrome)

  บริษัท เจิร์มเอ็กซ์อิท จำกัด

  germxit-tm-new-logo

   กรุณาเขียนข้อความในช่องข้างล่าง: captcha


   โทรศัพท: +66-2-7356823
   อีเมล์: contact.us@germxit.com

   tea-tree-sick-building-sickness-remedy

   “… เราพบว่าจำนวนเจ็บป่วยได้ลดลงไป ประมาณ 80% รวมทั้งกลิ่นเหม็นก็ได้หายไปด้วย” เจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างาน ได้กล่าวไว้