• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
ติดต่อเรา

Contact us for details

Oh snap! Name field can't stay empty.
Oh snap! There was a mistake when writing a e-mail.
Oh snap! Subject field can't stay empty.

Oh snap! This field can't stay empty.
Error. You message wasn't sent. Something wrong happen.
Well done! You message is successfully sent.

Follow us on social media

ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ
บริษัท เจิร์มเอ็กซ์อิท จำกัด
86, 88 ซอยรามคำแหง 60/4 ถนนรามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-735-6823-5
โทรสาร 02-735-6826
อีเมล์ contact.us@germxit.com

แพนที่ GermXit – ภาษาไทย

ผู้จัดจำหน่าย อเมริกาเหนือและใต้

ผู้จัดจำหน่ายเพียงผู้เดียว
DoctorWallaby, LLC
Orlando, FL USA
dr.wallaby@iaq-technologies.com/germxit.com

Country Distributor, Distributor and Dealer
opportunities are available in many areas
email – contact.us@germxit.com for information


GermXit® Office in Google Maps: