• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ

Contact us for details

Oh snap! Name field can't stay empty.
Oh snap! There was a mistake when writing a e-mail.
Oh snap! Subject field can't stay empty.

Oh snap! This field can't stay empty.
Error. You message wasn't sent. Something wrong happen.
Well done! You message is successfully sent.

Follow us on social media

เรื่องเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ

ระบบทำความเย็นขนาดใหญ่เพื่อการพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
แม้จะทำความสะอาดระบบทำความเย็นอย่างสม่ำเสมอ แต่เท่านั้นยังไม่เพียงพอ

การทำความสะอาดระบบท่อส่งความเย็นอย่างสม่ำเสมอเป็นเพียงงานส่วนหนึ่งเท่านั้น ไม่ว่าจะขัดถูหรือชะล้างมากเพียงใดก็ไม่สามารถขจัดสิ่งปนเปื้อนออกไปได้ และเมื่อทำความสะอาดเสร็จ ฝุ่นผงและสิ่งสกปรกก็จะเริ่มสะสมทันที

น้ำมันจากต้นชาที่กระจายในอากาศ สามารถควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ได้ดีกว่าระบบกรองอากาศ HEPA หรืออื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ GermXit® ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญหลากหลายในด้านการหมุนเวียนของอากาศ และการปรับอากาศ ซึ่งตระหนักดีว่าในระหว่างการทำความสะอาดจำเป็นจะต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการจัดการกับสิ่งปนเปื้อน

คุณประโยชน์ของ GermXit®

  • ทำให้การทำความสะอาดเสร็จสมบูรณ์
  • ยังคงทำงานในระหว่างที่มีการทำความสะอาด
  • สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเห็ดรา แม้กระทั่งเชื้อไวรัสต่างๆ ซึ่งช่วยให้ควบคุมกลิ่นของสัตว์ เช่น หนูและแมลงต่างๆ
  • ช่วยเพิ่มให้ได้ปริมาณงานมากขึ้น เนื่องจากการลาป่วยลดน้อยลง
  • ผลตอบแทนจากการลงทุนคือความสุขและสุขภาพที่ดีขึ้นในที่ทำงาน

GermXit® ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้ผลิตภัณฑ์ที่นี่