• ติดต่อฝ่ายขาย โทร. +66-2-7356823
ทีมงาน

Contact us for details

Oh snap! Name field can't stay empty.
Oh snap! There was a mistake when writing a e-mail.
Oh snap! Subject field can't stay empty.

Oh snap! This field can't stay empty.
Error. You message wasn't sent. Something wrong happen.
Well done! You message is successfully sent.

Follow us on social media

ทีมงาน

ความปรารถนาอย่างแรงกล้าของ Carl Straub วิศวกรชั้นนำ เป็นพลังก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์น้ำมันจากต้นชา GermXit® ซึ่งนำไปสู่ธุรกิจเกี่ยวกับระบบความเย็น และการบริการทำความสะอาดระบบท่อส่งลมเย็นมายาวนานกว่า 20 ปี ในประเทศออสเตรเลีย Carl ได้พบว่าการขจัดคราบสกปรกที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากระบบความเย็นด้วยวิธีการง่ายๆ ไม่สามารถกำจัดสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นซึ่งทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงต่อผู้คนที่ปฏิบัติงานและอยู่อาศัย

 

CarlIAQship

 

ความปรารถนาของเขาคือหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เขาได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีความคิดเห็นในทำนองเดียวกันและทำงานอย่างหนัก เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสำหรับสถานประกอบการ ที่อยู่อาศัย และสำนักงาน